Tvorba software

Tvorba software

Vytváříme kompletní řešení na míru i podpůrné doplňkové programy, dodáváme systémy na automatické zpracování dat, programujeme databázové konfigurace, propojujeme části v jeden celek a učíme je navzájem komunikovat.

Od počátků firmy v roce 2000 je tvorba software nedílnou součástí naší práce. Naší primární platformou je Microsoft .NET Framework a související technologie jako C#, MS SQL Server, ASP.NET MVC atd. Nejsme ale v tomto ohledu nikterak rigidní a máme rozsáhlé zkušenosti s integrací nejrůznějších API a komunikací napříč nejrůznějšími platformami a technologiemi. Historicky jsme také svázáni s dnes již ustupující platformou Flash, kterou nahrazujeme řešením na bázi HTML5.

Při tvorbě softwarového řešení se snažíme aplikovat aktuální technologie a trendy, organizovat vývoj s důrazem na udržitelnost řešení a správnou míru robustnosti výsledku naší práce vzhledem k vynaloženým nákladům.

Naše řešení jsou určena pro dlouhodobé nasazení a realita nám dává za pravdu - u naprosté většiny naších projektů zajišťujeme dlouhá léta provoz i servis.

Vytváříme jak aplikace standardizovaných řešení, jako jsou například e-shopy, kde se snažíme sledovat aktuální trendy a přizpůsobovat se jim, tak i aplikace dělané zcela na míru v situacích, kdy žádné obecně platné vzorové řešení není k dispozici a my stojíme před úkolem jej navrhnout.

Jako základ úspěchu vnímáme jasnou komunikaci se zákazníkem, správné pochopení jeho potřeb a z nich vyplývající návrh řešení.